Siseviimistlus on kodude juures üks kõige olulisemaid elemente ning sellest saab värsketele majaomanikele tihti üks põnevamaid ja meeldivamaid väljakutseid. Kujundatakse ju selle käigus enda otsene elukeskkond, millega kõige rohkem kokku puututakse. 

Siseviimistluse käigus jõutakse mõnikord arusaamiseni, et tööd on rohkem kui küll, mõtlemisainet jagub pikemaks ajaks ning muud kohustused hakkavad kuhjuma üle pea. Sellisel hetkel tuleb teile appi professionaalne meeskond, kes teie näpunäidete järgi kõik vajaliku paika seab. 

Ehitab.ee pakub väga mitmekülgseid siseviimistlusega seotud teenuseid, mille alla kuuluvad maalritööd, ehk tapeedi eemaldamine, krohvimine, pahteldamine, värvimine jpm. 

Peale selle teostame erinevaid plaatimistöid seinadele, lakke ja põrandale. Teiste põrandatööde alla kuuluvad veel parketi paigaldus, PVC põrandakatte paigaldus ja keraamiliste plaatide paigaldus. 

Siseviimistlustööd Tallinnas ja Harjumaal

Tallinna linnas ja Harjumaal teostatakse siseviimistlust igal ajal ning sobiva aja kokku leppimiseks võtke meiega ühendust. Harjumaal ja Tallinnas pakutavate siseviimistlusteenuste hulka kuuluvad nii maalritööd, plaatimistööd kui ka erinevad põrandatööd. Meie poolt saab vajadusel kaetud kogu siseviimistlustööde protsess ning erinevate soovide korral kirjutage julgelt. 

Seinte viimistlus

Meie poolt pakutavate seinte viimistlustööde hulka kuuluvad kõik võimalikud ehitustööd ning oleme avatud ka kõiksugustele erisoovidele, järgnevalt lühike kirjeldus meie pakutavatest teenustest. Teostamiseni jõuab nii vannitoa kui magamistoa siseviimistlus

1) Seinte ehitus

Majaehitusel on üks olulisemaid punkte läbi mõelda, kuidas valida siseviimistlusmaterjalid, teostada seinte ehitus ja kõikide seinaelementide paigaldus nii, et hiljem ei oleks vaja tegeleda niiskusprobleemidega ja talviti hoiaksid seinad korralikult sooja. Nii välisseinte kui vaheseinte ehitust teostame puitkarkasside ja kergplokkidega, vastavalt kliendi soovile ja vajadusele. Oskame vajadusel ka enda kogemuse põhjal vastavat nõu anda ning tööde käigus teile planeerimisel abiks olla. 

2) Seinte värvimine

Peale seinte ehitust pakume ka seinte värvimisteenust. Seinte värvimisel on meie kogenud meeskond seisnud silmitsi kõikvõimalike probleemidega ning oskame nõu anda ka dekoratiivse külje pealt. Maalritööd teostame kõikidele pindadele ja soovitud mahus, vastavalt kliendi soovile. 

3) Seinte krohvimine

Seinte krohvimisel peame oluliseks eesmärki, et krohvikiht püsiks seintel võimalikult kaua ning tagaks kvaliteetse niiskus- ja helikindluse. Seinte pahteldamine kuulub standardsete seinatööde hulka ning pakume töid kõikide erinevate krohviliikidega, lähtuvalt kliendi vajadustest. 

4) Seinte soojustamine

Seinte soojustamine on Eesti oludes midagi, millest ei tohi kuidagi mööda vaadata ning seetõttu oleme antud valdkonnas küllaltki kogenud meeskond. Soojustamisel seame eesmärgiks hoida kokku võimalikult suurel määral küttekulude pealt ning enne tööde alustamist teostame teie majast lähtuvalt energiaauditi. 

5) Kipsplaadi paigaldamine

Tänapäeval on ehituses, siseviimistluses ning ka meie tööde käigus üheks levinumaks ehitusmaterjaliks kipsplaat, mille tema heade omaduste tõttu tihti kasutusele võtame. Kipsplaate kasutatakse näiteks niiskuskindluse ja tuleohutuse tagamiseks. Vaheseintele tuleks enamasti paigaldada kõvemad kipsplaadid. Kõige sellega arvestab ning teeb just teie hoonest lähtuvalt parimad valikud meie meeskond. 

6) Tapeedi paigaldamine

Siseviimistlustööd lõpevad tüüpiliselt tapeetimisega ning üldehitustööde käigus puutume selle tööga tihti kokku. Tapeedi paigaldamine toimub täielikult kliendi juhiste ja valikute järgi ning oleme olemas selleks, et teostada korralik töö vastavalt soovidele. 

Põranda viimistlus

1) Põranda ehitus

Põranda paigaldus algab otse vundamendi kohalt, valmistades kõigepealt aluspõranda, ning liikudes seejärel edasi ja tehes põranda tasandus, soojustamine ning parketipaigaldus. Aluspõrandaid ehitame nii puidust kui betoonist, lähtuvalt maja konstruktsioonist ning kliendi soovidest. Põranda paigaldusel oleme valmis kaasa rääkima ning oma nõu ja jõuga igati abiks olema.

2) Põranda soojustus

Põranda paigaldus jätkub tavaliselt põrandate soojustamisega, kus lähtume jätkuvalt põhimõttest, et maja peab olema korralikult soojustatud selleks, et hoida kokku küttekuludelt. Põranda soojustamisel arvestame nii heli- kui soojuskindlusega. Korralikult paigaldatud soojustus aitab võidelda ka hallitusega, tagades niiskuskindluse ja piisava õhuvahetuse. 

3) Põrandaliistude paigaldus

Põrandaliiste on tänapäeval müügil kõikide võimalike kujude, disainide, paksute ja pikkustega, ent selle eesmärk on jäänud samaks – varjata paisvuuke põranda ja seinte vahel. Tagame selle, et põrandaliist saaks paigaldatud korralikult, kvaliteetselt ning püsiks omal kohal pikka aega. 

4) Põrandakatete paigaldus

Põrandakatte paigaldamisel vaatame esiteks üle aluspõranda ning vajadusel tasandame seda. Enne paigaldamist ei tohiks seal olla liigselt pragusid ning see peaks püsima tööde käigus kuivana. Tüüpiliselt toimub põrandakatte paigaldus liimimise teel, vajadusel teostame nurkadesse ka kuumkeevituse. Põrandakatete paigalduse hulgas on loomulikult ka parketi ning laminaatparketi paigaldus.

Vannitoa siseviimistlus

1) Vannitubade ehitus

Vannitubade ehituse alla kuuluvad paljud erinevad tööd, alates torutöödest, elektritöödest ja üldehitustöödest kuni isoleerimise ja plaatimistöödeni. Korralik ja läbimõeldud ehitustöö tagab kvaliteetse tulemuse, mõtete puudumisel oleme valmis teid igati abistama ja ideid pakkuma.  

2) Vannitubade remont

Vannitoa remont on üldiselt üsna sarnane selle ehitusele, vahel saab lihtsalt mõned etapid vahelt ära jätta. Üldiselt tuleb siiski remondiga algust teha nii, et sinna peale saaks uuesti ehitada kvaliteetse ja korraliku pinna. Remontimisele eelneb korralik pindade ja aluspõhja läbivaatus, et tuvastada võimalikud probleemid ning neid kliendiga arutada. 

3) Plaatimistööd

Korralik plaatimine on vannitoale üks kõige kasulikumaid asju, sest see tagab niiskusisolatsiooni puit- ja kivikonstruktsioonide ning vannitoa sisemuse vahel. Seine plaatimistööde käigus kontrollitakse ka seinad ja põranda plaatimise käigus põrand ning vajadusel tasandatakse ning täiendatakse neid. 

Lammutustööd

1) Tapeedi eemaldamine

Meie poolt pakutavate lammutustööde hulka kuulub tapeedi eemaldamine, mis võib omal käel osutuda väga tülikaks ja aeganõudvaks protsessiks. Eemaldame kõiki tüüpi tapeete, mis enne uue tapeedi peale kandmist maha on vaja võtta. Teeme kindlaks, et tapeetimise käigus jääks puhtaks tuba ning eemaldame vajadusel sisse jäänud konksud ja naelad. 

2) Ehitusprahi väljavedu

Peale kõiki ehitustöid tekib teatud koguses ehitusprahti ning pole vahet kas tööd teostasime meie, teie või keegi kolmas, oleme valmis abistama ehitusprahi väljaveoga. Selleks on meil olemas suur auto, kuhu võib visata kogu ülejäänud prahi ning me kanname hoolt, et see jõuaks vastavasse prahihoidlasse ja võimalusel anname sellele uue elu. 

Siseviimistlustööde hinnakiri

  • Siseviimistluse hind algab kruntimisel 2.5€/m2, pahteldamisel lisandub 2€/m2.
  • Ühekihiline värvimine algab 4€/m2.
  • Parketi paigaldus 6€/m2.
  • Plaatimine alates 20€/m2. S
  • Survepesu on võimalik tellida alates 1.5€/m2.

Kõikide tööde kohta on võimalik küsida eraldi hinnapakkumist ning suuremate ja väiksemate pindade puhul jõutakse alati sobiva kokkuleppeni.